Yleistiedoksianto tupakkalain mukaisen tupakointikiellon määräämisestä / Asunto Oy Kouvolan Halkotori

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 13.3.2024 § käsitellyt Asunto Oy Kouvolan Halkotorin tupakkalain (549/2016) mukaisen hakemuksen ja määrännyt sen johdosta tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon, joka koskee kaikkia Asunto Oy Kouvolan Halkotorin asuinhuoneistoihin kuuluvia parvekkeita osoitteessa Halkotorinkatu 7, 45100 Kouvola.

Päätös on kuulutusaikana 20.3. – 26.4.2024 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ilmoitukset ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen – Asunto Oy Kouvolan Halkotori / Halkotorinkatu 7, 45100 Kouvola (Dynasty)

Valitusoikeus päätöksestä on kiellon hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30. Valitusaika päätöksestä päättyy 26.4.2024. Lisätietoja antaa terveydensuojelusuunnittelija Mari Järvinen, p. 020 615 8074.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 20.3.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 20.3.2024 Ympäristöpalvelut

Sivun alkuun