Verlan osayleiskaava hyväksymiskäsittelyyn

ilmakuva Verlan alueesta

Verlan osayleiskaavan muutos etenee monen vuoden valmistelun jälkeen teknisen lautakunnan hyväksymiskäsittelyyn ensi tiistaina. Hyväksymisen jälkeen kaavatilanne turvaa voimassa olevia osayleiskaavoja paremmin maailmanperintökohteen suojelutavoitteet ja mahdollistaa kyläalueen pysymisen elävänä asumisen paikkana sekä osaltaan myös matkailun lisärakentamisen Verlassa.

Kaavaehdotus oli nähtävillä viime syksynä ja keräsi eniten palautetta Verlan voimalaitoksen yläpuolisen veneenlaskupaikan tarpeesta ja sille kaavassa ehdotetusta sijainnista. Palautteen perusteella venepaikan sijaintia ja kokoa sekä paikoitusvarausta tarkennettiin hyvässä yhteistyössä kyseisten alueiden maanomistajien ja naapuruston kanssa.

Muu palaute koski lähinnä yksityisten omistamia rakennuspaikkoja sekä maailmanperintökohdealueen kaavamerkintöjä ja määräyksiä ja on huomioitu hyväksyttäväksi esitetyssä kaavassa.

Hyväksymisen jälkeen kaavatilanne turvaa voimassa olevia osayleiskaavoja paremmin maailmanperintökohteen suojelutavoitteet ja mahdollistaa kyläalueen pysymisen elävänä asumisen paikkana sekä osaltaan myös matkailun lisärakentamisen. Yleiskaavasta on poistettu ja muutettu alueen kulttuuri- ja historiallisten arvojen kanssa mahdollisesti ristiriitaiset merkinnät ja aluevaraukset.

Kaavan voimaantulon jälkeen maailmanperintökohdealueelle rakentaminen edellyttää jatkossa rakentamisen lupamenettelyiden yhteydessä lausuntoa museoviranomaiselta. Muualla Verlan kyläalueella kaava toimii pääsääntöisenä rakennuslupien myöntämisen perusteena. Pääosiltaan kaavassa on todettu voimassa olevaa rakentamistilanne, mutta se sallii myös jonkin verran uutta asuin- ja lomarakentamista. Myös alueen virkistysreittien kehittäminen ja niihin liittyvien rakennusten ja rakenteiden toteuttaminen on kaavan myötä mahdollista.

Kaavamuutos koskee Verlan kylän aluetta eli Verlan vanhaa pahvitehdastehdasmiljöötä sekä niihin rajautuvia lähialueita. Vanha tehdasalue on yksi Unescon maailmanperintökohteista ja sen vierellä sijaitsee tiivisrakenteinen Verlan kylä. Alueen vanhasta rakennuskannasta on osa vapaa-ajan käytössä, mutta kylällä asutaan edelleen myös ympäri vuoden. Alueella on myös vain loma-asumiseen rakennettuja yksittäisiä rakennuksia ja lomakylätyyppistä rakennuskantaa.

Pitkään kestänyt kaavoitustyö

Verlan yleiskaavoitus alkoi 2009 ja ensimmäinen kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 2011. Tämän jälkeen hanke pysähtyi useaksi vuodeksi odottamaan rakennussuojelulain mukaisen prosessin etenemistä. Vuonna 2016 ympäristöministeriö vahvisti maailmanperintökohdetta koskevan rakennussuojelupäätöksen ja kaavoitusta voitiin jatkaa. Tässä yhteydessä kaava-aluetta laajennettiin, jotta kyläalueen rakentamiseen liittyvää lupabyrokratiaa saatiin kevennettyä.

Uusi, usealta osin tarkennettu Verlan osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä kesällä 2017. Saadun palautteen pohjalta alueen rakennusinventointia täydennettiin vuosien 2017-2018 aikana ja seuraava kaavaehdotus saatiin nähtäville lokakuussa 2019. Kaava-aineistoon voi tutustua kaavan verkkosivulla.

Tekninen lautakunta käsittelee kaavan hyväksymistä syksyn ensimmäisessä kokouksessaan 1.9.2020.

Lisätietoja: yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 0206157169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan kokouksen esityslista

Sivun alkuun