Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tiedonanto tarkkailuohjelman päätöksestä/Jussila Power Oy

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Rannikon kalatalouspalvelut, Kouvolan aluetoimisto) antaa 15.10.2019 päätöksen ympäristönsuojelulain 62 §, 64 § ja 65 § mukaisesta asiasta.

Hakijat: Jussila Power Oy

Asia: Haukkasuon turvetuotantoalueen kalataloustarkkailun hyväksyminen

Tarkkailuohjelmapäätös on sen ajan, kun päätökseen voi hakea oikaisua nähtävänä Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla sekä Varsinais-Suomen ELY-keskusten verkkosivuilla.

Päätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.

Oikaisukirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 15.11.2019. Oikaisunhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.

Kouvolassa 15.10.2019

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Rannikon kalatalouspalvelut, Kouvolan aluetoimisto Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola
Kalastusbiologi Miia Muhonen puh. 050 397 7812