Vaasan hallinto-oikeuden päätös Tykkimäen Sora Oy:n ympäristöluvasta tehtyyn valitukseen

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 6.6.2019 päätöksen nro 19/0133/2

Asia

Valitus ympäristölupa-asiassa

Ympäristöluvan hakija

Tykkimäen Sora Oy, Kouvola

Päätös, johon on haettu muutosta

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 21.9.2017 (13.9.2017 § 87).

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Tykkimäen Sora Oy:lle ympäristösuojelulain 27 §;n mukaisen ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen Iitin kunnassa kiinteistölle Niemensuo 142-411-3-61, osoitteessa Sudenpesäntie, Iitti.

Hallinto-oikeuden päätös

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään 8.7.2019.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Hallinto-oikeuden päätös pidetään nähtävänä Kouvolan kaupungin kirjaamossa 10.6. – 8.7.2019 välisen ajan.

Kouvolassa 10.6.2019

KAUPUNGINHALLITUS