Viljelijätukien hakuaika päättyy 17.6.2019

Vuoden 2019 viljelijätukihakemukset tulee palauttaa joko sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperilla maaseutuelinkeinoviranomaiselle, os. Vartiotie 4, 45100 Kouvola, viimeistään 17.6.2019.

Myös tukioikeuksien siirtohakemukset (lomake 103B ja liite 103A) tulee jättää maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 17.6.2019 .