Tiedoksianto koskien jätehuoltomääräysten muuttamista

Tiedoksianto koskien jätehuoltomääräysten muuttamista 1.1.2020:

Jätehuoltomääräykset annetaan yleisesti tiedoksi jätelain 92§:n ja kun­ta­lain 108 §:n mukaisesti pitämällä määräykset nähtävillä jä­te­lau­ta­kun­nan verkkosivuilla (www. kymenjatelautakunta.fi) ja vastuukunnan eli Kou­vo­lan kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Li­säk­si tieto lähetetään muihin toimialueen kuntiin, jotka voivat julkaista sen omilla verkkosivuillaan. Jätelautakunnan verkkosivuilla määräykset ovat saatavilla myös nähtävillä pitoajan jälkeen.

Kymen jätelautakunta hyväksyi 26.9.2019 § 29 Kymen jätelautakunnan jätehuolto-määräykset, jotka astuvat päivitettyinä voimaan 1.1.2020, kuntalain 143 § mukaisesti, vaikka niiden hy­väk­sy­mis­tä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.

Päivitetyt jätehuoltomääräykset korvaavat aiemmat 1.5.2015 voimaan tulleet määräykset.

Kymen jätelautakunnan toimialueen jätehuoltomääräykset päivitettiin jätelain 91 §:n nojalla jätelainsäädännön muutoksia vastaaviksi.

Jätehuoltomääräykset koskevat Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupunkeja sekä Iitin, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden kuntia.

Jätehuoltomääräykset ovat nähtävillä Kymen jätelautakunnan internetsivuilla www.kymenjatelautakunta.fi sekä Kouvolan kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi ajalla 15.10.-30.11.2019.

Jätehuoltomääräykset 1.1.2020
Hyvä lukija -osuus 1.1.2020

Kouvolassa 14.10.2019                           Kymen jätelautakunta