Teknisen lautakunnan 18.2.2020 kokouksen pöytäkirjan § 32 nähtävillä 19.2.2020 lähtien