Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 26.1.2023, sekä myönnetyt purkamis- ja maisematyöluvat viikko 4

Päivämäärällä 27.01.2023 annetaan rakennusvalvonnan 25.01.2023 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin:

PykäläRakennuspaikka ja -hankeLupanumero
501286-21-189-3

Rakennelma Kohteeseen rakennetaan uusi puistomuuntamo korvaamaan tulevaisuudessa purettavaa kiinteistömuuntajaa koulun sisältä.
286-2022-700
502286-469-4-135

 
286-2022-702
503286-470-1-4

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §) Loma-asunnon rakentaminen, vanhan asuinrakennuksen purkaminen.
286-2023-4
1506286-447-3-150

Uusi rakennus Hakija pyytää lupaa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.
Vanhan piharakennuksen purku ja vastaavan rakennuksen rakentaminen.
286-2022-698
1507286-42-70-1

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §) Jatkolupa
286-2022-699
1508286-404-9-89

Erillislaite Öljylämmityksen muutos maalämmölle, toteutustapa energiakaivolla.
286-2022-701
1509286-425-2-9

Uusi rakennus Talousrakennuksen rakentaminen.
Rakennus ei tule vakituiseen asuinkäyttöön.
286-2022-703
1510286-1-1108-6

Rakennusluvan uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta Puretaan palveluasuntojen, terveyskeskuksen ja vanhan varuskuntasairaalan välinen yhdystunneli sekä kiinteistöllä oleva jätekatos.
Muutetaan rakennusten kellareissa liittymätiloja ja rakenteita yhdyskäytävään liittyvältä osalta. Tehdään pihatoiminnoissa, kulku- ja huoltoyhteyksissä uudelleen järjestelyjä. Kaadetaan muutostöiden vaatimassa laajuudessa puita.
286-2022-704
1511286-1-1108-5

Muu muutostyö Puretaan vanhan varuskuntasairaalan, palveluasuntojen ja, terveyskeskuksen välinen yhdystunneli.
Muutetaan rakennuksen kellareissa liittymätila ja rakenteita yhdyskäytävään liittyvältä osalta. Tehdään julkisivun korjauksia, yhdyskäytävän purkuun liittyen. Tehdään uusi katuliittymä, pihatoiminnoissa, kulku- ja huoltoyhteyksissä uudelleen järjestelyjä. Kaadetaan muutostöiden vaatimassa laajuudessa puita.
286-2022-706
1512286-7-7047-5

Laajennus Hakija pyytää lupaa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.
Puu-uunin, hormin ja piipun rakentaminen. Talon yläkertavarauksen rakentaminen valmiiksi asuinkäyttöön.
286-2022-707
1513286-1-1108-4

Rakennuksen purkaminen Puretaan uuden rakennuksen tieltä pois.
286-2022-708
1514286-449-2-1207

Erillislaite Maalämpökaivon poraus.
286-2023-5
2006286-421-1-197

Puiden kaataminen ranta-asemakaava-alueella Harvennus- ja päätehakkuut ranta-asemakaava-alueella.
286-2022-705
2007286-3-3030-20

Rakennuksen purkaminen Omakotitalon purkaminen
286-2023-6

Purkamis- ja maisematyölupapäätökset 25.01.2023 pdf

Pidetään/ollut nähtävänä Kouvolan kaupungin verkkosivuilla ja ilmoitustaululla 26.01.2023 – 13.02.2023.

Sivun alkuun