Päätös maa-ainesluvan siirtämisestä Nakon Tila Oy:lle

Ympäristöjohtaja on päätöksellään 4.8.2022 § 3 hyväksynyt maa-aineslain (555/1981) mukaisen ilmoituksen toimijan vaihtumisesta. Ilmoitus koskee kiinteistölle 286-449-2-803, Multamäentie, 45360 Valkeala myönnetyn maa-ainesluvan siirtämistä Nakon Tila Oy:lle.

Päätös on kuulutusaikana 4.8. – 12.9.2022 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Maa-ainesluvan siirtäminen Nakon Tila Oy:lle (Dynasty)

Valitusoikeus päätöksestä on maa-aineslain 20 a §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 12.9.2022. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 4.8.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 4.8.2022 Ympäristöpalvelut

Sivun alkuun