Maaseutulautakunnan 25.3.2020 kokouksen pöytäkirjan § 32 nähtävillä 26.3.2020 lähtien

Poikkeuksellisesti julkaisemme erikseen maaseutulautakunnan pöytäkirjan pykälän 32.

Maaseutulautakunnan kokouksessa 25.3.2020 tarkastettu pykälä:
§ 32 Maaseutulautakunnan toimivallan siirtäminen (delegointi)

Maaseutulautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa 25.3.2020 ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 26.3.2020 lähtien.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan kun se on tarkastettu.