Maaseutulautakunnan 20.1.2021 kokouksen pöytäkirjan §:t 3 ja 4 nähtävillä 21.1.2021 lähtien