Maa-ainesten ottamislupapäätös / LT Granit Oy

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 8.3.2023 käsitellyt LT Granit Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan kalliokiviaineksen ottamiseen Kouvolan kaupungin Pihlajasaaren kylässä kiinteistöillä 286-439-1-203 ja 286-439-1-131. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 200 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 20 000 k-m3. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Päätös on kuulutusaikana 15.3. – 21.4.2023 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Maa-aineslupahakemus kiinteistölle 286-439-1-131 ja 286-439-1-203 (Dynasty)

Valitusoikeus päätöksestä on maa-aineslain 20 a §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 21.4.2023. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 15.3.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 15.3.2023 Ympäristöpalvelut

Sivun alkuun