Maa-ainesten ottamislupapäätös / Kymenlaakson Jäte oy

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 11.1.2023 käsitellyt Kymenlaakson Jäte Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan koskien soran ja moreenin ottamista jätekeskuksen alueella kiinteistöllä 286-419-86-1. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 135.500 k-m3:n maa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 2.000 – 15.000 k-m3. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Päätös on kuulutusaikana 18.1. – 24.2.2023 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Maa-ainesten ottamislupahakemus kiinteistölle 286-419-86-1 / Kymenlaakson Jäte Oy (Dynasty)

Valitusoikeus päätöksestä on maa-aineslain 20 a §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 24.2.2023. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sanna Jattu-Mattila, p. 020 615 7995.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 18.1.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 18.1.2023 Ympäristöpalvelut

Sivun alkuun