Kysely avoinna Kouvolan kaupungin liikuntapalveluiden kehittämiseksi

Kouvolassa kerätään tietoa aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuksista sekä näkemyksiä ja kehittämistoiveita Kouvolan kaupungin liikuntapalveluihin liittyen.

Kyselyyn pääsee vastaamaan kaupungin verkkosivulla Kyselyt – Kouvolan kaupunki. Vastaaminen vie aikaa noin 10 min. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Jopo-merkkinen polkupyörä. Kysely on auki 6.-26.3.2023.

”Toivomme, että mahdollisimman moni kouvolalainen vastaa kyselyymme. Saamme sen kautta arvokasta tietoa käyttöömme liikuntapaikkojen ja palveluiden kehittämiseksi”, toteaa liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen.

Aiemmat aikuisväestön kyselyt (yli 65-vuotiaiden kyselyä lukuun ottamatta) on toteutettu otantana, mutta nyt kaikkien yli 18-vuotiaiden kouvolalaisten on mahdollista vastata kyselyyn. Yläikärajaa kyselyssä ei ole.

Osana kyselyä toteutetaan myös Kouvolan kaupungin henkilöstölle suunnattu kysely henkilöstöliikunnan kehittämiseksi.

Maaliskuun aikana 13 kuntaa eri puolilla Suomea toteuttaa yhteistä verkkokyselyä, jossa kartoitetaan aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuksia sekä tyytyväisyyttä kunnan liikuntapaikkoihin. Yhteisen kyselyn kautta saadaan laajempi ja vertailukelpoisempi aineisto jokaisen osallistuvan kunnan liikuntapalveluiden hyödynnettäväksi.

Lisätietoja

liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun