Kuulutus Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 4.5.2022 § 61 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla laaditut Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen.

Päätös ja ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen ovat kuulutusaikana 11.5. – 17.6.2022 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten antaminen (Dynasty)

Kouvolan ympäristönsuojelumääräykset (pdf 6 Mt)

Kouvolan ympäristönsuojelumääräysten perustelut (pdf 187 kt)

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella. Valitusaika päätöksestä päättyy 17.6.2022. Lisätietoja antaa ympäristösuunnittelija Kati Halonen, p. 020 615 8048.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 11.5.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 11.5.2022 Ympäristöpalvelut

Sivun alkuun