Teknisen lautakunnan 2.6.2020 kokouksen pöytäkirjan §:t 95, 99 ja 103 nähtävillä 2.6.2020 lähtien

Poikkeuksellisesti julkaisemme erikseen teknisen lautakunnan pöytäkirjan pykälät:

§ 93: Vastine valitukseen sekä Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan antamaan lausuntoon
§ 99: Sopimus Liikennepuiston puistoalueen ja toiminnan luovutuksesta
kesäksi 2020
§ 103: Sopimus korttelien 1097, 1106, 1107, 1119 ja 1120 sekä niihin
liittyvien yleisten alueiden asemakaavan toteuttamista
koskevan maankäyttösopimuksen purkamisesta sekä tonttien
luovuttamisesta, YIT Rakennus Oy

Tekninen lautakunta tarkasti pöytäkirjan näiden asioiden osalta kokouksessa 2.6.2020 ja ne ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 3.6.2020 lähtien.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan kun se on tarkastettu.