Teknisen lautakunnan 12.5.2020 kokouksen pöytäkirjan §:t 81, 82, 83 ja 85 nähtävillä 13.5.2020 lähtien

Poikkeuksellisesti julkaisemme erikseen teknisen lautakunnan pöytäkirjan pykälät:

§ 81 Kunnossapitopäällikön lomauttaminen
§ 82 Rakennuspalvelupäällikön lomauttaminen
§ 83 Ruokapalvelupäällikön lomauttaminen
§ 85 Talousarviomuutos 1_2020, investoinnit / Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta tarkasti pöytäkirjan näiden asioiden osalta kokouksessa 12.5.2020 ja ne ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 13.5.2020 lähtien.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan kun se on tarkastettu.