Teknisen lautakunnan 12.1.2021 kokouksen pöytäkirjan §:t 4 ja 5 nähtävillä 13.1.2021 lähtien