Maaseutulautakunnan 12.3.2020 kokouksen pöytäkirjan § 27 nähtävillä 13.3.2020 lähtien

Poikkeuksellisesti julkaisemme erikseen maaseutulautakunnan pöytäkirjan pykälän 27.

Maaseutulautakunnan kokouksessa 12.3.2020 tarkastettu pykälä:

§ 27 Lomituspalvelujohtajan lomauttaminen

Maaseutulautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa 12.3.2020 ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 13.3.2020 lähtien.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan kun se on tarkastettu.