Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen – vireilletulokuulutus   

Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt 16.5.2024 §98 tehdyllä päätöksellä aloittaa rakennusjärjestyksen uudistamisen, jota tehdään yhteistyönä vuosien 2024–2025 aikana. Uudistamisen ensimmäisenä vaiheena on tehty hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan uudistuksesta ja kuinka siihen voi osallistua ja vaikuttaa.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 27.5.2024 – 1.7.2024 välisen ajan kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi/rakennusjarjestyksenuudistaminen, sekä kaupungintalon infossa Torikatu 10 (G-ovi) 45100 Kouvola. Suunnitelma pidetään nähtävillä kaupungin verkkosivuilla koko hankkeen ajan.   
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakennusjärjestyksellä käsitellään.    

Mahdolliset mielipiteet ja kannanotot asiasta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 1.7.2024 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi, tai kirjallisesti osoitteeseen Kouvolan kaupunki kirjaamo PL 85 45101 Kouvola.    
Otsikoi mielipide/lausunto asianumerolla 7258/10.03.00.00/2024.   

Kouvolassa 27.5.2024   Tekninen lautakunta    
 

Sivun alkuun