Kouvolan kaupungin lomautukset vuonna 2020

Kouvolan kaupungin koko henkilöstö, johto mukaan lukien, lomautetaan pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi vuonna 2020. Lomautusten perusteena ovat taloudelliset syyt, kaupungilla on kuluvana vuonna pakottava tarve kustannusten vähentämiseen. Henkilöstön lomautuksilla on vaikutusta kuntalaisten palveluihin vuonna 2020, mutta lakisääteiset palvelut järjestetään lomautuksista huolimatta ja asiakasturvallisuutta vaarantamatta.

Kouvolan kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2019 henkilöstön lomauttamisesta vuonna 2020. Kouvolan kaupungin koko henkilöstö, johto mukaan lukien, lomautetaan pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi vuonna 2020. Henkilöstön lomautukset pyritään toteuttamaan siten, että niistä olisi palvelutoiminnalle mahdollisimman vähän haittaa. Tästä huolimatta lomautuksilla on vaikutusta kuntalaisten palveluihin.

Lomautukset toteutetaan niin, että niiden aikanakin pystytään järjestämään lakisääteiset palvelut, hoitamaan viranomaistehtävät ja täyttämään sopimusvelvoitteet. Keskeisenä periaatteena on asiakas- ja työturvallisuuden takaaminen. Lomautussuunnitelmia muutetaan tarpeen vaatiessa lomautuksen aikanakin, mikäli asiakasturvallisuus vaarantuisi tai lomautus johtaisi lain rikkomiseen.

Lomautusten toteutuksessa otetaan huomioon palveluiden luonteeseen liittyvät erityispiirteet, jotta lomautukset voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lomautuksia toteutetaan sekä vuoroperiaatteella että sulkemalla toimipisteitä kokonaan kesäaikana tai muuna hiljaisena ajankohtana. Ensimmäiset kaupungin henkilöstön lomautukset alkavat jo maaliskuussa, mutta monissa palveluissa lomautukset keskitetään pääosin kesäkauteen.

Lomautusten toteuttaminen kunnissa on aina haasteellista, koska kuntalaisten ja asiakkaiden palvelutarpeet eivät vähene samassa suhteessa henkilöstön ollessa lomautettuna. Palveluja on lomautusten aikana tuottamassa vain tavanomaista pienempi henkilöstömäärä, mikä vaatii huolellista suunnittelua kaikissa yksiköissä ja tehtävissä. Lomautukset vaikuttavat kaupungin palveluihin ja aiheuttavat töiden ruuhkautumista, joten kuntalaisilta toivotaan ymmärrystä lomautusten aikana.

Lomautusten vaikutuksista palveluihin ja aukioloaikoihin viestitään kuntalaisille ensisijaisesti kaupungin verkkosivujen, www.kouvola.fi, palvelukohtaisten sivujen kautta sekä lisäksi kaupungin sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter). Suuremmista muutoksista tiedotetaan myös erikseen kaupungin verkkosivuilla ja mediatiedottein.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta sekä Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyivät toimialojen vuotta 2020 koskevat lomautussuunnitelmat kokouksissaan 29.1.2020. Asuminen ja ympäristötoimialan lomautussuunnitelmia käsittelevät tekninen lautakunta 4.2., rakennus- ja ympäristölautakunta 5.2. ja maaseutulautakunta 12.2.2020. Kaupunginhallitus käsittelee konsernipalvelujen lomautussuunnitelmat kokouksessaan 17.2.2020.

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, paivi.karhu(at)kouvola.fi, p. 020 615 4001

Tarkemmin lomautuksista voi lukea lautakuntien ja kaupunginhallituksen esityslistoista ja pöytäkirjoista.

Sivun alkuun