Kommentoi Kouvolan kaupungin nykyistä rakennusjärjestystä

Kouvolan kaupunki on uudistamassa rakennusjärjestystä. Rakennusjärjestys on kaupunginvaltuuston hyväksymä dokumentti ohjeita ja määräyksiä, jotka koskevat niitä alueita kaupungissa, joilla ei ole asema-, ranta-asema- tai yleiskaavaa. Rakennusjärjestyksen piirissä ovat kaavoittamattomat niin sanotut haja-asutusalueet ja kaavoittamattomat ranta-alueet. Lisäksi rakennusjärjestyksen määräykset toimivat kaava-alueilla kaavojen määräyksiä täydentävinä määräyksinä.

Kouvolan kaupunki pyytää teiltä kuntalaisina ja asiakkaina palautetta ja kommentteja rakennusjärjestyksen kehittämiseen. Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä. Vastausaikaa on 30.9.2019 asti.

Lisätietoja:
Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen
p. 020 615 83353
tapani.ryynanen@kouvola.fi

www.kouvola.fi/rakennusjarjestys