Kehittyvä kaupunkiliikenne –kuntalaiskyselyn tulokset vuonna 2021

Kuva kahdesta Kouvolan bussista

Keskimääräinen tyytyväisyys joukkoliikennepalveluihin on hieman laskenut aikaisempiin vuosiin verrattuna, mutta oli edelleen melko hyvällä tasolla. Matkustajamäärät ovat kohonneet noin 5 % edeltävästä vuodesta 2020.

Kouvolan kaupunki selvittää vuosittain joukkoliikenteen käyttäjien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin.Viime joulukuussa järjestettyyn kyselyyn vastasi 131 kouvolalaista. Kiitämme vastaajia aktiivisuudesta! 60 % vastaajista matkusti paikallisliikenteen busseilla päivittäin tai lähes päivittäin ja 65 % vastaajista oli päätoimeltaan opiskelijoita.

Avoimia vastauksia annettiin 74 kappaletta ja jokainen vastaus on käyty läpi. Eniten vastauksissa kommentoitiin aiempien vuosien tapaan aikatauluja ja reittejä, joita koskeva palaute liittyi esimerkiksi aikataulujen sopimattomuuteen kulkemistarpeisiin. Lisäksi palautetta annettiin esimerkiksi kuljettajia ja asiakaspalvelua, matkustajainformaation kanavia sekä käytettävää liikennöintikalustoa koskien. Koko kyselyn tuloksiin pääset alla olevasta linkistä.

Moniin kyselyssä esille nousseisiin kehittämiskohteisiin on jo tartuttu, tai ollaan jo tarttumassa tulevien vuosien aikana. Joukkoliikenteen ilmettä uudistetaan Koutsi-brändin mukaiseksi ja matkustajainformaatiota on parannettu reittioppaan jatkuvalla kehittämisellä. Linjaston uudistaminen on käynnistynyt joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kehittämissuunnitelmaan voit tutustua tarkemmin tästä: KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2020-2025

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet vuodesta 2020 vuoteen 2021 viidellä prosentilla. Vuonna 2021 joukkoliikenteen busseissa ja palvelulinjoilla kirjattiin rekisteröityjä nousuja noin 888 tuhatta, kun vuonna 2020 nousuja oli noin 844 tuhatta. Matkustajamäärät ovat kuitenkin edelleen noin 70 % koronapandemiaa edeltävästä ajasta.

Ajankohtaiset tiedot Kouvolan joukkoliikenteestä löytyvät osoitteesta www.kouvolanbussit.fi sekä Facebookista www.facebook.com/kouvolanbussit. Reitit ja aikataulut löytyvät kätevästi reittioppaasta kouvola.digitransit.fi.

Lisätietoja:

joukkoliikenne(at)kouvola.fi

Sivun alkuun