Kaupunginhallituksen 1.6.2020 kokouksen pöytäkirjan §:t 180, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 193 ja 194 nähtävillä 2.6.2020 lähtien

Poikkeuksellisesti julkaisemme erikseen kaupunginhallituksen pöytäkirjan pykälät:

§ 180, Osavuosikatsaus 1-4/2020
§ 183, Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 ja Hyvinvointisuunnitelma 2021
§ 185, Talousarviomuutos 1_2020, investoinnit / Tekninen lautakunta
§ 186, Talousarviomuutos vuoden 2020 investointien rahoitusosuuksiin ja pysyvien vastaavien aineellisiin hyödykkeisiin
§ 187, Ympäristöohjelman vuosiraportti 2019
§ 188, Hallintosäännön 161 §:n vahvistaminen 9.6.2020 alkaen
§ 189, Asemakaavojen hyväksymiskäytäntöjen tarkentaminen teknisen lautakunnan ja kaupunginvaltuuston välillä
§ 193, Vastaus valtuustoaloitteeseen Kouvolassa työskentelevien puolustusvoimien kantahenkilökunnan pysyvän asumisen edistämisestä ja kartoittamisesta sekä markkinoinnin parantamisesta puolustusvoimien henkilökunnan suuntaan
§ 194, Valtuustoaloitteita koskeva selvitys vuodelta 2019

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan näiden asioiden osalta kokouksessa 1.6.2020 ja ne ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 2.6.2020 lähtien.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan, kun se on tarkastettu.