Kaavaehdotuksessa osoitetaan lisää rakennuspaikkoja yksityisille maanomistajille Kymijoen varteen

Näkymä Kymijoelle

Kymijoen rantojen käyttöä ohjaava kaavaehdotus on valmistunut Korian ja Anjalan välille. Kaavassa on osoitettu uusia omakotitalon rakennuspaikkoja Kymijoen varteen 31 kpl ja Alakylän kyläalueelle 14 kpl. Rakennuspaikat ovat yksityisessä omistuksessa. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 15.6.2021.

Kaava on laadittu ohjaamaan lomarakentamista Kymijoen varteen Korian ja Anjalan välille. Koska alueen erityispiirteenä on varsin mittava ympärivuotinen asutus, on loma-asumisen ohella kaavassa tutkittu mahdollisuuksia sijoittaa suunnittelualueelle myös ympärivuotista asutusta.

Kymijoen varsi on jo varsin rakennettua ja kaavassa vahvistetaan olemassa olevat 307 rakennuspaikkaa ja niiden rakennusoikeudet. Teknisen lautakunnan käsittelyyn menevässä kaavaehdotuksessa on osoitettu omakotitalorakentamiseen yhteensä 45 uutta rakennuspaikkaa ja lomarakentamiseen 22 uutta rakennuspaikkaa. Lisäksi 10 rakennuspaikan osalta on mahdollista muuttaa lomarakennuspaikka vakituiseen asuinkäyttöön.

Rakennuspaikat ovat yksityisessä omistuksessa. Kouvolan kaupunki ei omista Kymijoen varresta rakennuspaikkoja, joten kaupungille ei tule kaavan perusteella myyntiin ns. rantatontteja. Yksityiset maanomistajat päättävät rantatonttiensa osalta niiden myymisestä.

Kaavakartalla on osoitettu maanomistajakohtaisesti rakennusoikeus Kymijoen varrella ja Alakylän kyläalueella. Kaavaluonnoksesta saatujen maanomistajien mielipiteiden mukaisesti on kaavakartalta poistettu uusia rantarakennuspaikkoja yhteensä 23 kpl. Erityisesti Sorsajoen ympäristössä rakennuspaikkoja on haluttu poistaa, jotta maatalouden harjoittaminen ei vaarantuisi.

Kaavaehdotus nähtäville syksyllä kommentointia varten                                        

Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville syksyllä 2021, jolloin siitä voi jättää kirjallisen muistutuksen. Kaava-aineisto tulee olemaan nähtävillä tutustumista varten kaavan verkkosivuilla www.kouvola.fi/kymijokiroyk. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Kaavan on tarkoitus mennä hyväksymiskäsittelyyn talvella 2021/2022. Hyväksytyn kaavan perusteella voidaan myöntää suoria rakennuslupia rakennuspaikoille, jolloin poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen tarve poistuu.

Lisätietoja                           

Kaavan verkkosivu: www.kouvola.fi/kymijokiroyk

kaavoitusinsinööri Topi Suomalainen, puh. 020 615 8261, topi.suomalainen@kouvola.fi

Tutustu Teknisen lautakunnan käsittelyyn menevään kaava-aineistoon Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa.

Sivun alkuun