Joukkoliikenteen linjastokysely 2022

Joukkoliikenteen linjastoa ollaan uudistamassa, ja siksi kuntalaisille järjestetään toukokuun 2022 aikana linjastokysely. Järjestettävän kyselyn tarkoituksena on antaa tietoa kaupunkilaisten joukkoliikenteen reittitarpeista ja toiveista joukkoliikenteen toteuttajille. Kouvolan joukkoliikenteen linjasto tullaan uudistamaan vuosien 2022-2025 aikana. Uudistuksen tavoitteena on saada aikaan toimiva, palveleva, kustannustehokas ja houkutteleva joukkoliikennekokonaisuus. Joukkoliikenteen linjasto on peräisin useiden vuosien takaa ja sitä on muokattu vuosien saatossa kohta kerrallaan. Vuosien aikana on herännyt tarve tarkastella linjasto yhtenä kokonaisuutena ja uudistaa sitä tarkoituksenmukaisesti. Tulevassa linjastouudistuksessa tullaan huomioimaan myös puhtaiden ajoneuvojen lainsäädäntö.

Kysely toteutetaan Webropol-alustalla ja siihen pääsee vastaamaan tästä linkistä:

Joukkoliikenteen linjastokysely 2022: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

Kysymyksiin vastaaminen vie noin 10 minuuttia ja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Vastaajien kesken arvotaan 5 kpl 7 vuorokauden Waltti-kortteja, joilla voi matkustaa vapaasti Kouvolan kaupungin joukkoliikenteessä 7 vuorokauden ajan. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Sivun alkuun