Ilmoitus vesilain mukaisesta päätöksestä; Sorsajoen uoman siirto ja sillan rakentaminen sekä valmistelulupa

Vesilain mukainen päätös

Hakija Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne- ja infrastuktuurivastuualue
Dnro ESAVI/40769/2019
Päätösnro 325/2020
Asia Sorsajoen uoman siirto ja sillan rakentaminen sekä valmistelulupa, Kouvola
Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 10.9.–19.10.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kouvolan kaupunginhallitus 11.9.2020