Ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen tarkkailupäätöksen kuuluttamisesta; Vapo Oy

ILMOITUS
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös


Asia
Muurainsuon turvetuotantoalueen vesistötarkkailuohjelman hyväksyminen


Hakija Vapo Oy
Diaarinro UUDELY/2264/2016


Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla.
Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä ajalla 24.06.2020 – 31.07.2020 osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse Uusimaa), missä ne ovat luettavissa.
Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusohjeessa.

24.6.2020
Kouvolan kaupunginhallitus