Ilmoitus päätöksestä Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija Leca Finland Oy


Dnro ESAVI/21875/2021

Päätösnro 224/2021


Asia Koetoiminta koskien kierrätyskevytsoran hyödyntämistä ja uudelleenkäyttöä, Kouvola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 12.7.–18.8.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.