Ilmoitus kuulutuksesta, ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus; Kymenlaakson Jäte Oy

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija Kymenlaakson Jäte Oy

Dnro ESAVI/23234/2020

Asia Yhdyskuntajätteen ja laadultaan siihen rinnastettavan jätteen sijoittaminen Keltakankaan jätekeskuksen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, Kouvola

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 16.9.–23.10.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet
muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Kouvolan kaupunginhallitus 18.9.2020