Ilmoitus kuulutuksesta; Vesilain mukainen lupahakemus, Kouvolan Vesi Oy

Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija Kouvolan Vesi Oy
Dnro ESAVI/13314/2020
Asia Pohjaveden koeimeytys Selänpään pohjavesialueella, Kouvola
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 8.9. –15.10.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Kouvolan kaupunginhallitus 9.9.2020