Ilmoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä Jussila Power Oy:n hakemukseen, Haukkasuon keskiosan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Kouvola

ILMOITUS

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös


Hakija Jussila Power Oy


Dnro ESAVI/34632/2019


Päätösnro 238/2020


Asia Haukkasuon keskiosan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Kouvola


Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 23.6.– 30.7.2020
osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

23.6.2020
Kouvolan kaupunginhallitus