Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös Myllykoski Oyj:n hakemukseen Sulennon kaatopaikan vakuuden tarkistamisesta

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.11.2019 antamallaan päätöksellä nro 455/2019 muuttanut ympäristöluvan lupamääräystä.

Hakija

Myllykoski Oyj

Asia

Sulennon kaatopaikan vakuuden tarkistaminen, Kouvola

Päätös on nähtävillä valitusaikana 29.11. – 30.12.2019 Kouvolan kaupungin kirjaamossa (Torikatu 10). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 30.12.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöylitarkastaja Anne Puska, puh. 0295 016 426
Ympäristöneuvos Päivi Vilenius, puh. 0295 016 308
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi