Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Fortum Waste Solutions Oy:n ympäristölupaan

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.6.2019 antamallaan päätöksellä nro 231/2019 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan.

Hakija

Fortum Waste Solutions Oy

Asia

Teollisuuskeskuksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola

Sijainti

Ekoväylä 20, 46860 Keltakangas

Päätös on nähtävillä sähköisesti valitusaikana 12.6.–12.7.2019 Kouvolan kaupungin kirjaamossa (Torikatu 10). Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 12.7.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat pää-töksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöylitarkastaja Tuula Räsänen, puh. 0295 016 429
sähköposti: tuula.p.rasanen@avi.fi
Ympäristöneuvos Harri Majander, puh. 0295 016 420
sähköpostiosoite: harri.majander@avi.fi