Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä Glykolijätteen puhdistusta koskeva koetoiminta ja hakemus jätteeksi luokittelun päättymiseksi, Kouvola

Hakija EnviOn Oy
Dnro ESAVI/36122/2021
Päätösnro 354/2021
Asia Glykolijätteen puhdistusta koskeva koetoiminta ja hakemus jätteeksi luokittelun
päättymiseksi, Kouvola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 22.11.–
29.12.2021
osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet
muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.