Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä Ekokaaren jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola

Hakija Fortum Waste Solutions Oy

Dnro ESAVI/35608/2020

Päätösnro 276/2021

Asia Ekokaaren jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 20.9.–27.10.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.