Tiedotus tonttijakoehdotuksesta 3.5.2019

Alla mainittu ehdotus ovat säädetyssä järjestyksessä julkisesti nähtävänä
15.-29.5.2019 Tekniikka- ja ympäristötalolla, Valtakatu 33, Kuusankoski,
E-porras 1. kerros.

Tonttijakoehdotus 286 021032601
Kuusankosken kaupunginosan korttelin 326 tontit 1-6 (Väkkäräntie)

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 39 §:n mukaan niillä, joita on valmistelun yhteydessä maankäyttö ja rakennuslain 79 §:n 2 momentin mukaan kuultava, on oikeus tehdä muistutus tonttijaosta.

Tonttijaolla ei voida muuttaa kaavamerkintöjä, esim. asemakaavassa määrättyä käyttötarkoitusta eikä korttelirajoja. Nämä vaativat aina kaavamuutoksen.

Muistutukset on toimitettava kunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Muistutukset toimitetaan osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö / kirjaamo, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköpostilla asuminenjaymparisto@kouvola.fi

Maaomaisuus ja paikkatieto

Ari Nieminen
toimitusinsinööri
02061 55277
ari.nieminen@kouvola.fi

Lue lisää tonttijaosta www.kouvola.fi/tonttijako.