Tiedotus tonttijakoehdotuksesta 28.10.2019

Alla mainitut ehdotukset ovat säädetyssä järjestyksessä julkisesti nähtävänä
6. - 20.11.2019 Tekniikka- ja ympäristötalolla, Valtakatu 33, Kuusankoski,
E-porras 1. kerros.

Tonttijakoehdotus 286 031109401
31 Myllykosken kaupunginosan korttelin 1094 tontit 4-5
(Kymentie)

Tonttijakoehdotus 286 031109501
31 Myllykosken kaupunginosan korttelin 1095 tontit 5-8
(Kymentie)

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 39 §:n mukaan niillä, joita on valmistelun yhteydessä maankäyttö ja rakennuslain 79 §:n 2 momentin mukaan kuultava, on oikeus tehdä muistutus tonttijaosta.

Tonttijaolla ei voida muuttaa kaavamerkintöjä, esim. asemakaavassa määrättyä käyttötarkoitusta eikä korttelirajoja. Nämä vaativat aina kaavamuutoksen.

Muistutukset on toimitettava kunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Muistutukset toimitetaan osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö / kirjaamo, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköpostilla asuminenjaymparisto@kouvola.fi

Maaomaisuus ja paikkatieto

Ari Nieminen
toimitusinsinööri
02061 55277
ari.nieminen@kouvola.fi

Lue lisää tonttijaosta www.kouvola.fi/tonttijako.