Kymijoen rantaosayleiskaavan ja Alakylän kyläyleiskaavan kaavaehdotus nähtävillä

Kaava-alueeseen kuuluvat Korian ja Anjalan väliset asemakaavattomat alueet Kymijoen varrella sekä Alakylän kyläalue. Kaavaehdotuksessa on osoitettu ranta- ja kyläalueen rakennuspaikat MRL 44 §:n ja 72 §:n mukaisesti sekä huomioitu yleisen virkistyskäytön edellytyksiä.

Kaavaehdotus on nähtävillä 14.10. – 30.11.2021 kaavahankkeen kotisivuilla www.kouvola.fi/kymijokiroyk ja Kouvolan kaupungintalon infopisteessä aukioloaikoina osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola.

Kunnan jäsenellä ja osallisella on MRL 65 §:n mukaisesti mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavahankkeesta (muistutus). Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Kirjallisen muistutuksen ehdotusaineistosta voi jättää 30.11.2021 klo 15 mennessä sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi tai postitse Kouvolan kaupunki/tekninen lautakunta, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola. Sähköpostiin tai kirjeeseen otsikko: ”Kymijoen keskiosa royk”.

Asiakaspalvelu ensisijaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteyshenkilöt ovat puhelimitse tavoitettavissa kaavaehdotuksen nähtävilläolon ajan maanantaisin klo 9–11 ja torstaisin klo 12.30–14.30 (pois lukien to 28.10.). Koronatilanteesta riippuen henkilökohtainen tapaaminen on mahdollista, mutta siitä tulee sopia erikseen.

Yhteyshenkilöt:
Yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, p. 020 615 7169, marko.luukkonen@kouvola.fi
Kaavoitusinsinööri Jatta Lahtinen, p. 020 615 8660, jatta.lahtinen@kouvola.fi

Kouvolassa 15.6.2021 (§ 132) Tekninen lautakunta