Kuulutus suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta koskien Utin pelastushelikopteritukikohdan rakentamista (MRL 137 §)

FinnHEMS Oy hakee suunnittelutarveratkaisua pelastushelikopteritukikohdan rakentamista varten Utin lentoaseman pohjoislaidalle Kopterikujan päätyyn. Rakennuspaikka on kiinteistöllä 286-433-1-362 sijaitsevalla vuokra-alueella. Likimääräinen sijainti on merkitty oheiseen karttaan punaisella ympyrällä.

Tarkoituksena on toteuttaa Utin lentoasemalle pelastushelikopteritukikohta oheistiloineen ml. henkilöstötilat, autotalli, helikopterihalli ja helikopterin lentoonlähtö- ja laskeutumisalue.

Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen asiakirjat ovat nähtävillä kaupungintalon info-pisteessä (pohjakerros), osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola.

Mahdolliset huomautukset hakemuksesta tulee toimittaa kirjallisena 7.6.2023 mennessä sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi tai postitse: Kouvolan kaupunki, kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola. Otsikoksi ”Muistutus suunnittelutarvehakemuksesta, Utin helikopteritukikohta”.

Lisätietoja suunnittelutarveratkaisumenettelystä: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, p. 020 615 9235, olli.ruokonen@kouvola.fi

Lisätietoja rakennushankkeesta: Kimmo Pendolin, FinnHEMS Oy, p. 0407495950, kimmo.pendolin@finnhems.fi

Sijaintikartta, Utin pelastushelikopteritukikohdan suunnittelutarvehakemus

Kouvolassa 17.5.2023                             Kaupunkiympäristön suunnittelu

Sivun alkuun