Kuulutus poikkeamis- ja rakennuslupahakemuksen johdosta, Voikkaantie 8, Voikkaa – jätehuoneen rakentaminen

Kouvolan Asunnot Oy hakee poikkeamislupaa ja rakennuslupaa kiinteistölle 286- 22-10-5 osoitteessa Voikkaantie 8, 45910 Voikkaa. Hanke käsittää jätehuonerakennuksen rakentamisen. Suunniteltu rakentaminen sijoittuu osittain asemakaavan mukaisen rakennusalan ulkopuolelle.


Poikkeamislupa- ja rakennuslupa-asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötalossa osoitteessa Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Korona-tilanteesta johtuen olethan ensin yhteydessä asian valmistelijoihin aineiston tutustumisen järjestämiseksi.


Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa 9.7.2020 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi.


Lisätietoja rakennuslupa-asiasta rakennustarkastaja Teija Laukkanen, p. 020 615 9316, teija.laukkanen(at)kouvola.fi ja poikkeamisluvasta ajalla 24.6.-26.6.2020 kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, p. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi ja ajalla 29.6.-9.7.2020 kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho, p. 020 615 7039, hannu.purho(at)kouvola.fi


Kouvolassa 24.6.2020 Kaupunkisuunnittelu / Rakennusvalvonta