Asemakaavan muutoksien vireilletulo, osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmien nähtävillä olo ja asemakaavahankkeiden valmisteluvaiheen kuuleminen

Kulttuurikortteli (kaava 01/040)
Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa rajautuen etelässä Salpausselänkatuun, Koulukatuun ja Oikokatuun, lännessä Sumulaaksonkatuun, idässä ja pohjoisessa Kouvolan urheilupuistoon. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 3,2 ha. Kaavahankkeessa on tavoitteena muuttaa alueen maankäytöllistä suunnitelmaa siten, että alueelle on mahdollista toteuttaa Kouvolan teatterin uudisrakennus vuonna 2024 ratkaistun arkkitehtikilpailun voittaneen työn perusteella. Kuntotalon rakennuksen, entisen yhteiskoulun tontin sekä pääkirjaston korttelin osalta päivitetään asemakaava vastaamaan nykytarpeita ja huomioidaan alueen arvokas rakennettu ympäristö.
Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kulttuurikortteli

Vuorilaaksontie (kaava 23/014)
Suunnittelualue sijaitsee n. 0,5 km Kuusankosken kaupunkikeskustasta pohjoiseen, Mäenpääntien, Kuusaantien ja Messutien rajaamalla alueella, jonka pinta-ala on noin 5 ha. Kouvolan Asunnot Oy on suunnitellut alueella olevien kolmen asuinkerrostalon korvaamista uusilla moderneilla asuinkerrostaloilla, joten muutoksessa tarkennetaan alueen rakentamisen määrä ja korttelien rajaukset vastaamaan muutostarvetta. Kuusaantien ja Mäenpääntien välissä olevan korttelin 43 osalta asemakaavan muutos on nykyisen tilanteen toteava. Muutoksessa päivitetään alueen kaavamerkinnät ja huomioidaan alueella olevat yhdyskuntateknisten järjestelmien ja hulevesien hallintaan liittyvät tilatarpeet.
Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/vuorilaaksontie

Molempien kaavahankkeiden osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmat sekä kaavojen valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä 24.4.‐28.5.2024 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeiden omilla verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi

Kouvolassa 24.4.2024 Kaavoitus

Sivun alkuun