Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Korian Pioneerikoulun lähialue (52/009), kaavaehdotus

Suunnittelualue käsittää Korian Pioneeripuistossa sijaitsevan Pioneerikoulun sekä siihen rajautuvat lähivirkistys- ja katualueet. Pioneerikoulun tontin ja virkistysalueiden rajojen muutosten vuoksi tarkennetaan myös alueen asemakaavaa.

Kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot ovat julkisesti nähtävillä 12.10.-15.11.2022 välisen ajan Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavan verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 15.11.2022 mennessä osoitteeseen
Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 KOUVOLA tai kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: www.kouvola.fi/pioneerikoulu

Kouvolassa 12.10.2022 Tekninen lautakunta

Sivun alkuun