Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Kymintehtaan vanhan aseman lähialue (23/023), kaavaehdotus

Suunnittelualue käsittää Kymintehtaalla sijaitsevan Kymintehtaan vanhan aseman lähialueen ja siihen rajautuvat asuin- ja teollisuuskorttelit sekä katu- ja virkistysalueet. Kaavahankkeen tavoitteena on alueen jo olemassa olevien erityis-, kortteli-, katu- ja virkistysalueiden maankäytön selkeyttäminen.

Kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot ovat julkisesti nähtävillä 20.4.-23.5.2022 välisen ajan Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavan verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 23.5.2022 mennessä osoitteeseen
Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 KOUVOLA tai kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: www.kouvola.fi/kymintehtaanasema

Kouvolassa 20.4.2022 Tekninen lautakunta

Sivun alkuun