Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Peltolan leipomon lähialue (08/004), kaavaehdotus

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa Alakyläntien varrella sijaitsevan korttelin 8053 kiinteistöjen piha-alueiden laajentaminen ja siten niiden lisärakentaminen. Tällä hetkellä akuutti laajennustarve on Peltolan leipomon tontilla muiden tonttien kohdalla laajentuva korttelialue jää reservialueeksi.

Kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot ovat julkisesti nähtävillä 9.11.-14.12.2022 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavan verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 14.12.2022 mennessä osoitteeseen
Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 KOUVOLA tai kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: www.kouvola.fi/peltolanleipomo

Kouvolassa 9.11.2022 Tekninen lautakunta

Sivun alkuun