Kehittyvä kaupunkiliikenne -kuntalaiskyselyn tulokset vuonna 2018

Kouvolan kaupunki selvittää vuosittain joukkoliikenteen käyttäjien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin. Keskimääräinen tyytyväisyys joukkoliikennepalveluihin vuonna 2018 oli 3,2.

Joukkoliikenteen matkustajien tyytyväisyydestä joukkoliikennepalveluihin tehtiin kysely viime vuoden joulukuussa. Kyselyyn saatiin 535 vastausta. 43 % vastaajista matkustaa paikallisliikenteen busseilla päivittäin tai lähes päivittäin. Yli puolet vastaajista matkustaa Kuusankosken ja Voikkaan suunnan linjoilla, eli linjoilla 1, 2, 7 ja/tai 9. Noin 40 % käyttää keskusta-alueen linjoja 10-14 ja neljäsosa linjaa 3.

Avoimia vastauksia annettiin 385 kappaletta. Jokainen vastaus on käyty läpi. Ylivoimaisesti eniten vastauksissa kommentoitiin aikatauluja ja reittejä. Aikatauluja koskevia kommentteja käytetään hyödyksi tulevan kesän ja talven aikatauluja rakentaessa. Lippuja ja hintoja koskevia asioita käydään läpi kevään ja kesän aikana.

Kiitämme vastaajia aktiivisuudesta! Kysely ja sen tulokset ovat yksi kanava kehittää Kouvolan joukkoliikennettä. Kuntalaiskysely uusitaan vuosittain marras-joulukuussa. Myös laajempi joukkoliikenteen kehittämistä koskeva kysely on tulossa vielä tänä vuonna.

Tiiviin koonnin kyselyn tuloksista löydät täältä.

Ajankohtaiset tiedot Kouvolan joukkoliikenteestä löydät osoitteesta www.kouvolanbussit.fi sekä Facebookista www.facebook.com/kouvolanbussit. Reitit ja aikataulut löytyvät kätevästi reittioppaasta kouvola.digitransit.fi.

Lisätietoja:

Joukkoliikennelogistikko Antti Pakkanen
020 615 6635

Joukkoliikennekoordinaattori Juulia Hyvärinen
020 615 9077

joukkoliikenne(at)kouvola.fi