Joukkoliikenteen linjastouudistusta työstetään

Kouvolan joukkoliikenteen eli Koutsin linjasto tulee uudistumaan asteittain vuosien 2023 ja 2024 aikana. Uudistus koskee bussilinjoja, palveluliikennettä sekä asiointitakseja. Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat linjaston selkeyttäminen, reagointi muuttuneisiin liikkumisen tarpeisiin koko Kouvolan alueella sekä tehokkaampi resurssien käyttö.

Linjastouudistuksen valmistelutyö käynnistettiin keväällä 2022 laajalla kuntalaiskyselyllä. Verkkokyselyllä kartoitettiin kuntalaisten tarpeita ja toiveita tulevaan linjastoon liittyen. Vastauksia kyselyyn saatiin yli 750 kappaletta ja niissä tuotiin esille tärkeitä kehityskohteita. Myös muita palautekanavia pitkin tulleet kuntalaispalautteet on otettu huomioon valmistelutyössä.

Uuden linjaston suunnittelutyössä lähtöaineistona on käytetty Kouvolan paikkatietodataa, joka kertoo esimerkiksi väestötiheydet eri kaupunginosissa ja tärkeimpien työpaikkojen sijainnit. Myös koulujen, oppilaitosten, terveyspalveluiden, kulttuuri- ja liikuntakohteiden sekä kaupallisten kohteiden saavutettavuus on keskeisessä roolissa uutta linjastoa suunniteltaessa. Suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä alan konsultin kanssa, jolloin voidaan varmistua siitä, että käytössä ovat parhaat mahdolliset suunnitteluresurssit ja alan paras osaaminen.

Uusi linjaston ja siihen liittyvän aikataulutuksen luonnos valmistuu marraskuun 2022 alkupuolella. Tämän jälkeen käynnistyy kommentointikierros, jonka aikana joukkoliikenteen käyttäjät ja muut sidosryhmät pääsevät kommentoimaan luonnosta. Kouvolan joukkoliikenteen uuden linjaston suunnitelma valmistuu tammikuussa 2023 ja sen mukaiseen liikenteeseen siirrytään asteittain kesän 2023 ja syksyn 2024 välillä.

Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka kertoo linjastouudistuksesta: ”Tavoitteena on saada joukkoliikenne toimimaan ja palvelemaan yhä useampia kaupunkilaista niin työ- ja koulumatkoilla kuin myös vapaa-ajalla. Näin voidaan edistää ja lisätä mahdollisuuksia arkipäivän liikuntaan ja vähentää yksityisautoilua.”

Lisätietoja: Petri Vainikka petri.vainikka(at)kouvola.fi

Sivun alkuun