Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Halkotorinkuja 4 (kaava nro 01/032)
Asemakaavan muutoksessa korttelialueen rakentamisen määrää lisätään siten, että sille on mahdollista rakentaa aiemmin suunniteltua korkeampi asuinkerrostalo. Halkotorin alueen lähellä olevat maankäyttöä rajoittavat toiminnot on huomioitu kaavassa erillisillä määräyksillä. Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/halkotorinkuja4

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 23.6.-2.8.2021 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivuilla. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039 (poissa 25.6.-18.7.2021)

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 2.8.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, Kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola, tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Kouvolassa 23.6.2021 Tekninen lautakunta