Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kankarossa rajautuen etelässä Alakylän peltoalueeseen, idässä Lauttarannantiehen ja pohjoisessa Alakyläntiehen. Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa korttelin 8053 kiinteistöjen piha-alueiden laajentaminen voimassa olevassa kaavassa vaara-alueeksi varatulle alueelle sekä kaavattomalle alueelle, jossa kulkee rasitteena Gasgrid Finland Oy:n kaasuputki. Tällä hetkellä akuutti laajennustarve on Peltolan leipomon tontilla muiden tonttien kohdalla laajentuva korttelialue jää tulevaisuuden reservialueeksi.

Kaavahankkeen verkkosivut www.kouvola.fi/peltolanleipomo

Kaavahankeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 31.8.-3.10.2022 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen omilla verkkosivulla. Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Kouvolassa 31.8.2022 Kaupunkiympäristön suunnittelu

Sivun alkuun