Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/ Umacon Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 15/2020 30.6.2020 hyväksynyt Umacon Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee betonin murskausta Iitissä 15.7.–14.8.2020 osoitteessa Kauppakatu 13, 47400 Kausala.

Päätös on kuulutusaikana 30.6. – 6.8.2020 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Päätös YSL 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Umacon Oy, betonin murskaus Kausalassa

Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja -tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 6.8.2020. Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Sanna Jattu-Mattila, p. 020 615 7995.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin  ja Iitin kunnan verkkosivuilla 30.6.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 30.6.2020        Ympäristöpalvelut