Korian varuskunta rakennettiin suojelemaan Korian siltaa. Monenlaiset joukot ovat pitäneet siellä majaa.

Aliupseerikurssi vm 61 oppilaita Korialla
Aliupseerikoulun kurssin III/61 oppilaita Korian varuskunnan Pioneerikoulussa talvella 1961–62.

1870
Riihimäen ja Pietarin välinen junarata valmistuu. Korian sillan rakentaminen yli Kymijoen on “koko rautatierakennuksen vaikein ja vaativin taidetyö”.

1889
Savon-rata otetaan käyttöön, ja Kouvolasta tulee risteysasema. Seuraava vuonna valmistuu myös yhteys Kotkaan.

1906
Venäjä päättää rakentaa Kouvolaan varuskunnan suojelemaan risteysasemaa ja junarataa.

1910
Varuskunnan pohjustustyöt alkavat Kouvolan lisäksi Korialla. Sinnekin on päätetty rakentaa varuskunta, Korian sillan viereen sitä suojelemaan. Varuskuntien välimatka on linnuntietä viitisen kilometriä

1911
Varuskuntia aletaan rakentaa.

1912
Venäjän armeijan 12. suomalainen tarkk’ampujarykmentti ottaa Korian keskeneräisen varuskunta-alueen käyttöön. Rakennustyöt jatkuvat vielä kolme vuotta. Punatiiliset kasarmit tehdään venäläisten tyyppipiirustusten mukaan.

1918
Punaiset käyttävät kasarmeja sisällissodan aikana. Sen päätyttyä saksalainen ratsuväkiosasto majoittuu kasarmeihin puoleksitoista kuukaudeksi.

1919
Savon Jalkaväkirykmentin II pataljoona tulee Korialle, kunnostaa kasarmit ja lähtee jo seuraavana vuonna.

1920
Pioniiripataljoona I siirtyy Viipurista Korialle. Siitä tulee “pioneerien varuskunta” seuraavaksi 74 vuodeksi.

1936
Olavi Sortan suunnittelema Pioneerikoulu valmistuu. Kaksi vuotta myöhemmin valmistuu Elsi Borgin suunnittelemia Sotilaskoti. Molemmat ovat “suomalaisen modernismin merkkiteoksia” ja kuuluvat varuskunta-alueen suojeltuihin rakennuksiin.

1967
Pioneerirykmentti jaetaan kahtia: Keski-Suomen Pioneeripataljoona lähtee Keuruulle, Kymen Pioneeripataljoona jää Korialle. Siellä koulutettavien varusmiesten vuotuinen määrä laskee “noin 1200 miehestä 800 mieheen”.

1994
Kymen Pioneeripataljoona siirretään Vekaranjärven varuskuntaan. Korian varuskunnan toiminta loppuu.

2019
Asuntomessut pidetään varuskunta-alueella, jota nykyisin kutsutaan Pioneeripuistoksi. Kivenheiton päässä Kymijoen itärannalla “on edelleen Karjalan prikaatin pioneerien vesistökoulutuspaikka ja varastoalue.”

Teksti: Harri Mannonen, Kuva: Jorma Kivipato

Päivitetty 20.6.2019